Video: 100 godina Komunističke partije Jugoslavije

Ove godine se obeležava stogodišnjica od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije.

Partija je osnovana na Kongresu ujedinjenja socijaldemokratskih partija i organizacija koji je održan u Beogradu od 20. do 23. aprila 1919. godine pod nazivom Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista). Već sledeće godine usvojen je i prvi program Partije, a ime je promenjeno u Komunistička partija Jugoslavije.

Partiju su od osnivanja pratile državna politička represija, zabrana rada i javnog delovanja, ali je i pored toga uspela da organizuje radnike i radnice u urbanim i fabričkim centrima, kao i mnogobrojno seljačko stanovništvo, solidarno pomaže antifašističku borbu tokom Španskog građanskog rata, predvodi Narodnooslobodilački pokret za oslobođenje od fašizma, stvori nove emancipatorne oblike društvenosti. Decenijama unazad ideja levice i socijalizma politički se diskredituje i pod stalnim je napadom. Ipak, i dalje je jedina koja daje emancipatorske perspektive na postojeće ekonomske i političke krize savremenog društva.

Preporučujemo

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE

donirajte