Na današnji dan osnovana je Komunistička partija Jugoslavije

Delegati i delegatkinje na Kongresu ujedinjenja u Beogradu, 1919. godine

Na današnji dan 1919. godine u Beogradu je otpočeo Kongres ujedinjenja socijaldemokratskih, socijalističkih i radničkih organizacija Jugoslavije. Na ovom kongresu osnovana je Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) koja će sledeće godine promeniti ime u Komunistička partija Jugoslavije. Već 1920. godine, nakon velikog uspeha na izborima, partija je zabranjena i desetkovana policijskom represijom. Iako ilegalna, Partija je nastavila da radi na organizovanju radnika ali i drugih društvenih grupa (studenata, žena, seljaka, emigracije …), KPJ je zaslužna i za odziv velikog broja jugoslovenskih dobrovoljaca u Španskom građanskom ratu koji su se borili na strani republikanaca. Tokom Drugog svetskog rata od 1941. do 1945. godine, KPJ je predvodila narodnoooslobodilački partizanski pokret koji se izborio i sa okupatorima i domaćim kolabracionistima. Nakon oslobođenja, Partija je promenila državno uređenje i uspostavila socijalizam, dovela do radničkog oslobođenja i socijalne revolucije, započela društvenu emancipaciju koja i danas predstavlja neprevaziđeni modernizacijski iskorak na ovim prostorima. Raspadom SFRJ nestala je i partija u obliku u kom je postojala.

Pogledajte Mašina video povodom 100. godina od osnivanja KPJ:

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE

donirajte