O solidarnosti

 

 1. Inače, fabrika se nalazi u Zrenjaninu, gradu koji je bio jedan od značajnijih industrijskih centara socijalističke Jugoslavije i simbol jugoslovenskog industrijskog i ekonomskog napretka nakon Drugog svetskog rata. Jugoremedija je osnovana 1961, kao farmaceutska kompanija specijalizovana za izvoz antibiotika na istočno evropska tržišta, a do kraja osamdesetih postaje osma po veličini farmaceutska firma u SFRJ, s godišnjim obrtom od preko 50 miliona američkih dolara (Musić, 2013:50).
 2. S radnicima iz drugih gradskih preduzeća (Jugoremedija, BEK, Šinvoz, Pivara, Fabrika tepiha „Proleter“, Šećerana, Sloga-Mideri…), radnici Jugoremedije 2007. osnivaju pokret „Ravnopravnost“. Prvi cilj je bio izlazak na lokalne izbore 2008, na kojima uspevaju da uđu u gradsku skupštinu i s tog mesta da zastupaju glas radnika. http://www.ravnopravnost.org/
 3. Borba radnika Jugoremedije privukla je znatnu pažnju i umetničke scene. Bilo je nekoliko radova koji se direktno bave predstavljanjem tih događaja, dok su mesta kulturne proizvodnje često bili prostori u kojima su organizovani razgovori o pitanjima koja su se ticala Jugoremedije. Sami radnici su, pre svega zbog potreba širenja informacija o borbi, počeli da snimaju kratke dokumentarne filmove, a potom i da organizuju edukaciju iz ove oblasti kao i festival radničkih filmova „Da nam živi živi rad…“
 4. http://www.ravnopravnost.org/NW174.html (4.7.2014)
 5. Videti tekst: Kirn, Gal; 2010. „Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije“. Up&Underground, časopis za umjetnost, teoriju i aktivizam, broj 17/18, Zagreb.
 6. Benjamin ovde misli na širi pojam „intelektualca“, koji obuhvata i umetnike svih polja, novinare i naučnike, kao i sve usitnjene oblasti kognitivnog rada. Videti: Raunig, Gerald (2006), „Umetnost i revolucija. Umetnički aktivizam tokom XX veka“; Novi Sad: Futura publikacije.
 7. Istorijski arhiv Beograda, 1936; Motivi bojkota „Cvijete Zuzorić“ ‒ zahtevi umetnika. Fond „Cvijeta Zuzorić“, predmet 103.
 8. Videti: Milan Radanović, „Antifašizam se kalio u skamijama“, 2012.
 9. Arhiv Srbije, Beograd, 1936. Fond, predmet ck No 7‒1932‒2
 10. U znak sećanja na ovaj događaj, 4. april se obeležava kao Dan studenata Beogradskog univerziteta.
 11. Bertolt Brecht, Speech at the Second Congress of Writers for the Defense of Culture, 1937
 12. Beleške učesnika debate U mašinskom odeljenju: uslovi rada u kulturi, održanoj u Kulturnom centru Rex, u Beogradu, 26. juna 2011.

Preporučujemo

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE

donirajte