11.7.2004.Izlozba, numizmatika, Narodna banka, novac, novcanice