Defile jedinica 8 korpusa u oslobođenom Mostaru, februara 1945._znaci.net