Stana Tomašević, sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru i Boku za vreme govora na mitingu u Nikšiću 1944_znaci.net